Actief koers bepalen noodzaak!

De curatieve zorg wordt steeds meer een markt. Aanbieders van zorg moeten kwalitatief goede zorg leveren tegen een goede prijs. Anders kopen zorgverzekeraars de zorg elders in. Wanneer zorg binnen de dure omgeving van het ziekenhuis wordt verleend terwijl dit ook buiten het ziekenhuis kan, dan zal deze zorg al snel (te) duur zijn. Onderzoek…….

Onderzoek geeft aan dat voor zes specialismen (oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie) een markt bestaat buiten het ziekenhuis. Dat geldt ook voor een deel van de chirurgie. Bij elkaar zo’n 14 procent van de omzet van DBC zorgproducten. Een bedreiging dus voor de inkomsten van ziekenhuizen want deze zorg kan zich extramuraal verplaatsen. Een groot ingenieursbureau schat dat daarnaast 40 procent van de ziekenhuizen te ruim gehuisvest is en dus te veel geld uitgeeft aan vastgoed. Dit soort ontwikkelingen en cijfers maakt duidelijk dat inkomsten van ziekenhuizen dalen en verder zullen dalen. Dat geeft (via het integrale tarief) neerwaartse druk op het inkomen van vrijgevestigd medisch specialisten. Vakgroepen, MSB en VMS moeten hier rekening mee houden en strategisch hun koers bepalen. Actief koersbepalen is noodzaak!

Thissen & Partners helpt vakgroepen, MSB besturen en VMS besturen om deze bedreigingen tijdig het hoofd te bieden. Wij adviseren medisch specialisten en hun besturen hoe dit aan te pakken. Wij werken vaak in de rol van (vaste) adviseur, ‘klankbord’ of ‘trusted  advisor’.

realisatie WarmStal D!sign