Economisch & Financieel

Thissen & Partners houdt zich niet bezig met accountancy, fiscaaladvies of bedrijfsadministratieve zaken. Wij houden ons wel bezig met:

  • Monitoren van marktontwikkelingen en hun financieel of bedrijfseconomische gevolgen voor vrijgevestigd medisch specialisten
  • Tariefonderhandelingen (bij NMa, DBC-Onderhoud)
  • Advisering over bestuursstructuur in ziekenhuizen in relatie tot marktontwikkelingen en nieuw verdienmodel in ziekenhuizen per 2015.
  • Volgen van omzetontwikkelingen in maatschappen en wat deze omzet kan beïnvloeden
  • Monitoren en uitzoeken van financiële gevolgen van politieke beslissingen of afspraken op landelijk niveau voor groepen van medisch specialisten (Hoofdlijnen akkoord, Convenanten)
  • Aandragen en onderbouwen van argumenten voor politieke en bestuurlijke beïnvloeding van landelijke besluitvorming
  • Onderhandelen over omzet met verzekeraars of aan omzet gerelateerde afspraken met ziekenhuizen
  • Advies over werkinbreng, winstverdeling en deelgerechtigdheid kwesties

Onze kracht:

Onze kracht ligt in onze kennis op gebied van tariefsysteem (DOT) en hoe dit tot stand is gekomen. Namens een aantal specialismen voerden wij mede de besprekingen met de NZa bij de totstandkoming van de DOT tarieven 2012. Wij kennen dus niet alleen het systeem maar ook  de achtergronden en hoe zaken tot stand zijn gekomen.  Ook in het traject van kortingen van tarieven speelden wij een rol bij differentiatie van tarieven en juridische procedures. Als zodanig is door ons ruime ervaring en expertise opgebouwd en kennen wij landelijke cijfers en rapporten.

realisatie WarmStal D!sign