Hoe werken wij

Iedere kwestie of belang is uniek en vraagt om advies of belangenbehartiging op maat. Wij voeren het eerste kennismakingsgesprek kosteloos. Wanneer er van beide zijde ‘een klik ‘ is dan volgt de volgende stap. Hierin maken wij een analyse en bespreken wij deze met opdrachtgever. Vervolgens stellen wij met u een plan van aanpak vast.  In urgente gevallen kan direct actie worden ondernomen door Thissen & Partners. Wij werken op basis van een uurtarief en daadwerkelijk door ons voor opdrachtgever gewerkte uren en leggen daarvan gespecificeerd verantwoording af in de nota.

Onze inzet voor u is gericht op het behalen van de met u gestelde doelen. Wij staan ten alle tijden voor u klaar. Ook buiten kantoortijden.

Voor een goede samenwerking met opdrachtgever is het essentieel dat wij regelmatig overleg en afstemming hebben.Thissen & Partners stelt altijd contactmomenten met u vast en treedt zo vaak als nodig met u in contact om overleg te voeren.

Discretie

Gezien de verschillende klanten, persoonlijke en zakelijke belangen staat voor ons discretie voorop.

Bestuur blijft zelf de baas

Wij helpen besturen van medische staven, maatschappen en wetenschappelijke verenigingen te komen tot effectieve(re) belangenbehartiging, proactief bestuur, een sterkere positie, meer invloed en een goede financiële positie. Wij bieden ondersteuning en advies en werken veelal ‘in de coulissen’. Wij gaan bewust niet ‘op de stoel’ van bestuurders zitten. Bestuurders blijven dus zelf verantwoordelijk voor het uitdragen en verdedigen van hun beleid(visie). Het bestuur neemt zelf de beslissingen. Dat is nodig voor ‘draagvlak’ in de vereniging, maatschap of medische staf.

Coaching

Een coachingstraject begint met een intake gesprek. Dit om te kijken of er wederzijds een ‘klik’ is. Tevens om vast te stellen of wij denken opdrachtgever effectief te kunnen helpen. Zijn beide partijen daarvan overtuigd dan wordt het coachingstraject en de financiele afspraken met elkaar schriftelijk afgesproken.

 

realisatie WarmStal D!sign