Bestuurlijk

Mr. J.W. Thissen is circa 20 jaar werkzaam voor besturen van medisch specialisten. Hij adviseerde als jurist het bestuur van de Landelijke Specialisten Vereniging (voorloper van de Orde van medisch specialisten) en adviseert verschillende landelijke besturen en beroepsbelangen commissies van wetenschappelijke verenigingen. Ook op regionaal niveau (o.a. bestuur van Amsterdamse Specialisten Vereniging) was hij een aantal jaren werkzaam. Voor verschillende opdrachtgevers heeft Mr. J.W. Thissen regelmatig contact met de NMa, ZN, het ministerie van VWS, IGZ, DBC- Onderhoud en het CVZ. Ook wordt door hem de landelijke politieke ontwikkelingen (o.a. in vaste Kamer Commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer) rond de intramurale zorg en privé klinieken op de voet gevolgd. Langdurige ervaring en vroegtijdige kennis van zaken maakt het dikwijls mogelijk bepaalde ontwikkelingen eerder te zien aankomen en opdrachtgevers vroegtijdig hierover te signaleren. Dat stelt opdrachtgevers in staat om tijdig op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen.

Onze kracht:

Onze kracht op bestuurlijk terrein ligt in onze kennis en ervaring (wij kennen ook de achtergronden van veel zaken), groot netwerk, scherpe analyses, goede korte adviezen of stukken in begrijpelijke taal geschreven en effectieve ondersteuning bij uitvoering van (bestuurs)plannen.

realisatie WarmStal D!sign