Individueel medisch specialist

Als medisch specialist kunt u met veel zaken in uw vakgroep, medische staf, MSB of ziekenhuis te maken krijgen waarvan u niet precies weet hoe dit aan te pakken of op te lossen. Met wie kunt u in vertrouwen deze kwestie bespreken? Wie is onafhankelijk en heeft geen belangen? De gesprekspartner moet ook nog eens juridisch, bestuurlijk, strategisch goed ingevoerd zijn en weten hoe het in het ziekenhuis, vakgroep, MSB of staf aan toe gaat. Niet eenvoudig. Gevolg: u weet het niet precies en u blijft te lang met de kwestie ‘doorlopen’ zonder er iets aan te doen. Dat is jammer en niet goed voor u. Dit kost u onnodige energie, arbeidsvreugde en kan zelfs ten koste gaan van uw functioneren. Dat is slecht voor u persoonlijk, uw productiviteit en arbeidsvreugde, de patiëntenzorg en uw samenwerking met anderen. Wanneer u contact met ons opneemt is de kans groot dat wij u in één of twee gesprekken verder kunnen helpen. Dat ‘lucht op’ want u ziet de oplossingsrichting. Thissen & Partners kan u snel, deskundig en vertrouwelijk verder helpen.

Wat wij bieden:
Wij geven vanuit juridisch, strategisch, persoonlijk en bestuurlijk invalshoek advies en ondersteuning bij:

  • kwesties of conflicten met de eigen vakgroep, staf, MSB of ziekenhuis
  • kwesties of conflicten met Nma, VWS, media
  • kwesties rond samenwerkingsovereenkomst of overeenkomst met het MSB
  • kwesties rond samenwerking of fusie
  • kwesties rond concentratie van zorg
  • onderhandelingen of besprekingen met staf(bestuur), MSB bestuur, Raad van Bestuur, verzekeraars.
  • loopbaan vragen, burn-out, work-life balance

Daarnaast leveren wij ‘business intelligence’ op maat zodat u proactief en goed onderbouwde besluiten kunt nemen. Ook fungeren wij als klankbord of trusted advisor

 

realisatie WarmStal D!sign