Onze motivatie

Onze motivatie? (WHY?)

Jan Willem Thissen:

Goede juridische, bestuurlijke en strategische advisering en ondersteuning is waar het mij om gaat. Met een zekere vrijheid mijn beroep als juridisch en bestuurlijk belangenbehartiger uitoefenen is voor mij belangrijk. Ik ontleen er mijn plezier in werken aan en een onafhankelijke positie stelt mij in staat om niet als belanghebbende te adviseren. Dat is goed voor de kwaliteit van mijn professionele dienstverlening. Het belang en het voordeel van een zekere professionele vrijheid neem ik ook waar in ziekenhuizen en bij veel medisch specialisten. Zij hebben een vak geleerd en willen dat graag met een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid uitoefenen. Dat is voor de professional stimulerend en goed voor de patient. Deze vrijheid, zelfstandigheid en medezeggenschap komen de komende jaren in het geding en moet in ziekenhuizen opnieuw worden vorm gegeven. Ik vind het leuk om mijn juridische en bestuurlijke ervaring en expertise op gebied van medisch specialisten, mijn kennis van organisatie(structuren) van ziekenhuizen en medische staven in te zetten om belangen van medisch specialisten te helpen realiseren. Voor mij is het niet moeilijk om mij in de drijfveren en belangen van medisch specialisten te verplaatsen. Ik herken veel van wat hen ‘drijft’ en het soort mensen maakt dat ik graag voor medisch specialisten werk en hun belangen behartig.  

 

Maleene de Ridder:

Als gezondheidwetenschapper ben ik ruim 20 jaar actief op gebied van arbeid en gezondheid. Ik heb ontdekt dat er verbinding bestaat tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling en dat hier een belangrijke ‘sleutel’ ligt naar het gezond en succesvol houden van mensen en hun organisaties. Vanuit dit perspectief coach ik professionals in de zorg, de zakelijke dienstverlening en zelfstandig ondernemers. Ik weet dat -mensen genezen- de belangrijkste drijfveer is voor artsen. Daarnaast is arts zijn spannend, uitdagend, druk en hectisch. Hierdoor is er weinig tijd om te reflecteren op je eigen handelen, laat staan om contact te maken met jezelf of eens stil te staan bij wat je echt wilt. Wanneer zaken ‘anders lopen’ is de kans op ‘vastlopen’ aanzienlijk en komen identiteitsvragen naar boven. Persoonlijk en professioneel zijn immers met elkaar verbonden. Door stil te staan bij wat er speelt en ruimte te maken voor reflectie, kan helder worden wat er voor jou als arts en mens, echt toe doet en welke keuzes je wellicht moet maken. Deze helderheid maakt je bewust(er) van je handelen. Het is de basis voor effectief functioneren. Het verbindt persoonlijke en professionele ontwikkeling, vakmanschap en ‘vuur’. Mensen helpen die verbinding te maken is mijn missie.

realisatie WarmStal D!sign