Vakgroep

De vakgroep en het ziekenhuis hebben er belang bij dat kwesties of problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Zich voortslepende kwesties in of tussen vakgroepen gaan al snel ten koste van de kwaliteit van patiëntenzorg, productiviteit, werkplezier en soms ten koste van de eigen reputatie en de reputatie van het ziekenhuis. In een meer marktgerichte omgeving kan reputatieschade tot enorme financiële schade leiden (denk aan hartchirurgie UMC St Radboud, kwestie VU Medisch Centrum, Ruwaard van Putten ziekenhuis, kwestie Jansen Steur…etc.). Het is zaak het niet zover te laten komen en zo snel mogelijk de kwestie op te lossen. Dat kan soms sneller en beter met een extern deskundige.

Wat wij bieden:

  • Advies en ondersteuning voor vakgroep besturen/vakgroepen bij lastige kwesties(bijvoorbeeld: (dreigende)ruzies in de vakgroep; slepende kwesties die moeilijk oplosbaar lijken; disfunctionerende collega; hoe en wanneer spreek ik mijn collega ergens op aan; financiële kwesties; niet nakomen van afspraken…etc)
  • Advies en ondersteuning bij professioneel inrichten en versterken van vakgroepbestuur
  • Advisering en ondersteuning bij samenwerking, fusie of concentratie van zorg (algemene ziekenhuizen en academische centra)
  • Ondersteuning en advies van vakgroep bij het opstellen van overeenkomsten met vakgroepleden, medische staf, MSB, Raad van Bestuur of verzekeraars
  • Ondersteuning en advies bij conflicten met het ziekenhuis.
  • Ondersteuning van vakgroep bij gesprekken of onderhandelingen met MSB-bestuur, Raad van Bestuur of verzekeraars
  • Ondersteuning en advies bij het bepalen van strategische doelen van de vakgroep
  • Ondersteuning en advies bij ‘grensconflicten’ met andere specialismen.
  • Business intelligence voor de vakgroep

U hebt advies en/of ondersteuning nodig?

Thissen & Partners staat u graag ten dienste (contactpersoon: Mr. J.W. Thissen 053-4347287).

realisatie WarmStal D!sign