Private investeerders zorg

Private investeerders zijn in toenemende mate geinteresserd om in zorg te investeren. Zorg is een groeisector en interessant voor private investeerders die bereid zijn langdurig in de zorg te investeren.

Thissen & Partners kan private investeerders helpen bij:

  • inzicht in marktontwikkelingen op medisch specialistisch terrein
  • actuele politieke en juridische informatie om beter inzicht te krijgen in bedreigingen en kansen voor investereringen
  • actuele informatie over concentratie van zorg en kansen en bedreigingen hiervan
  • actuele informatie over omzetten en tarieven
  • contacten met potentieel interessante maatschappen of partijen

realisatie WarmStal D!sign