Juridisch

Belangenbehartiging vanuit de juridische invalshoek houdt in, dat wij alle vraagstukken die wij voorgelegd krijgen ook bekijken vanuit bestaande overeenkomsten, convenanten of akkoorden, wet en regelgeving. Wij kennen de regelgeving en contracten die in ziekenhuizen voorkomen en landelijk gesloten zijn tussen de brancheorganisaties en VWS. Ook vanuit meer algemene juridische achtergrond en ervaring uit de advocatuur kunnen wij vraagstukken op hun juridische merites beoordelen. Wij waarschuwen opdrachtgevers tijdig voor mogelijke juridische gevolgen waardoor juridische procedures of problemen worden voorkomen. 

Mr. J.W. Thissen heeft als jurist ruime ervaring en werkte eerst bij advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam en later zeven jaar als jurist bij de Landelijke Specialisten Vereniging (voorloper van de Orde van Medisch Specialisten). Procederen doen wij niet. Indien opdrachtgevers dit wensen verwijzen wij naar gerenomeerde advocaten op hun vakgebied (veelal hoogleraar) waarmee wij samenwerken.

Onze kracht:

Onze kracht ligt in goede juridische adviezen. Wij proberen juridische procedures voor opdrachtgevers te voorkomen. Procederen is duur en levert vaak niet op wat men verwacht. Wij zorgen wel voor een goede dossieropbouw voor het geval procederen nog de enige optie is.  Mocht procederen noodzakelijk zijn dan ligt er een goed dossier wat de kansen op succes verhoogt. Bij onze werkzaamheden bekijken wij zaken niet alleen vanuit een ‘juridische bril’. Wij waarschuwen opdrachtgevers tijdig voor juridische risico’s en kunnen juridisch moeilijke zaken in begrijpelijke taal aan specialisten en hun besturen uitleggen.

realisatie WarmStal D!sign