Strategisch

In de curatieve zorg speelt naast juridische, politieke en bestuurlijke aspecten ook de strategie een belangrijke rol. Hierbij is het essentieel om de informele verhoudingen en mogelijkheden zowel in ziekenhuizen als daarbuiten te kennen. Langdurige ervaring en een groot netwerk stelt ons in staat precies de verschillende belangen en posities van onze tegenspelers in kaart te brengen, waardoor wij zelf precies de goede strategie kunnen ontwikkelen. Wanneer wij onderhandelen voor opdrachtgevers werken wij vanuit de uitgangspunten van het Harvard onderhandelingsmodel. Naast onderhandelingen worden wij ook ingeschakeld voor lobbyactiviteiten of om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Hierdoor ontstaat een krachtiger positie en meer invloed in bepaalde dossiers. Strategische positionering speelt een belangrijke rol in het behalen van resultaat.

Onze kracht:

Onze kracht ligt in het snel doorzien van belangen en (macht)structuren zowel landelijk als in ziekenhuizen. Wij kennen het landelijke ‘spel’ richting politiek en richting andere verenigingen en brancheorganisaties en weten ‘hoe het werkt’ in ziekenhuizen.

realisatie WarmStal D!sign