Beroeps Belangen Commissie of Beroeps Belangen Vereniging

Het bestuurlijk en politiek krachtenveld waarin een BBC of BBV moet functioneren is complex. De BBC/BBV heeft te maken met landelijke maatregelen van het ministerie van VWS, maatregelen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), beleid van de NMa, beleid van het Kabinet en de Tweede Kamer, beleid van verzekeraars en ziekenhuizen en tot slot belangen van de Orde van Medisch Specialisten en de eigen ‘achterban’.

Grote financiële belangen vereisen professionele aanpak

De financiële belangen van een vrijgevestigde groep van specialisten van een zelfde specialisme is al snel groot. Bij 100 vrijgevestigd specialisten is de gezamenlijke honorariumomzet circa € 27 miljoen per jaar. Bij 200 vrijgevestigd medisch specialisten € 54 miljoen per jaar. Bij 300 vrijgevestigd specialisten € 81 miljoen per jaar…..enz. Wanneer in tariefzaken of andere kwesties de belangen niet optimaal behartigd worden scheelt dit de groep al snel paar procent. (bij 100 vrijgevestigd specialisten is 1% = € 270.000 per jaar, 1% bij 200 vrijgevestigd specialisten is € 540.000, – per jaar, 1% bij 300 vrijgevestigd specialisten is € 810.000, – per jaar….enz). Bij vele procenten zijn de bedragen dus nog veel groter. Toch ontbreekt het veel BBC’s aan een budget voor belangenbehartiging en professionele ondersteuning. Een aantal BBC’s kiest ervoor om zich wel professioneel te laten ondersteunen. Ook voor kleinere verenigingen loont het om dat te doen. Kleine verenigingen hebben echter niet het geld om iemand hiervoor vast in dienst te nemen, maar willen af en toe toch ter zake kundig advies. Thissen & Partners verzorgt dit voor een aantal kleinere verenigingen.

Kennis geeft mogelijkheid tijdig zaken te regelen

Veel BBC’s en BBV’en hebben niet voldoende tijd om alle actuele ontwikkelingen bij te houden en hun beleid hierop tijdig af te stemmen. Alleen grote WV’en beschikken over een beleidsmedewerker. De meeste WV’en niet. Door gebrek aan tijd wordt actuele beleidsinformatie van VWS, NZa, ZN, NVZ, CVZ, politiek….etc vaak gemist of komt te laat op de bestuursagenda. Thissen & Partners kan BBC’s helpen met actuele en eenvoudig te begrijpen beleidsinformatie.

Voorbeelden van begeleiding door Thissen & Partners

Evaluatie van tarieven 2012

Door ondersteuning en advies van Thissen & Partners staat deze kwestie weer op de beleidsagenda en zal evaluatie in 2013 plaatsvinden.

Urologen krijgen hogere omzet/budget:

Door begeleiding van Thissen & Partners werd tegen de generieke korting succesvol verweer gevoerd. De generieke korting verdween. Politiek en VWS realiseerden zich vanaf dat moment dat generiek korten niet ‘fair’ was. Hoewel gedifferentieerde kortingen door de rechter uiteindelijk wel werd toegestaan leidde de acties tegen kortingen tot een politieke oplossing waarbij het omzetplafond per vrijgevestigd medisch specialist op € 270.000 werd bepaald. Voor urologen veel hoger dan de omzet daarvoor. Zo werd (via verweer tegen generieke kortingen) toch vooruitgang bereikt.

Wat doet Thissen & Partners voor BBC’s/BBV’en:

  • ondersteunt en adviseert BBC-voorzitters
  • juridisch, strategisch en financieel advies en ondersteuning
  • actuele beleidsinformatie van NZa, VWS, ZN, kabinet signaleren en omzetten in mogelijkheden
  • ondersteunen en adviseren bij gesprekken met NZa, DBC-Onderhoud
  • Zorgen dat standpunten van BBC/BBV in voldoende mate landelijk wordt gehoord (inbreng via Lissabongroepoverleg of per WV in KvB of bij NZa…etc)

 

realisatie WarmStal D!sign