Belangenbehartiging

Thissen & Partners richt zich op belangenbehartiging voor medisch specialisten en hun besturen vanuit verschillende specialisaties:

  • Juridisch
  • Bestuurlijk
  • Strategisch
  • Financieel (tarieven,NMa,DBC-O)
  • Persoonlijk

Onze ervaring in 20 jaar is dat kwesties vaak meerdere achterliggende aspecten blijken te hebben die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn en vaak ook niet als zodanig worden genoemd. Het is dus meestal niet alleen juridisch of alleen financieel of alleen bestuurlijk. Meestal gaat het om een mix van zaken. Dat is de reden dat wij vanuit verschillende specialisaties naar een zaak kijken. Onze opdrachtgevers zijn niet geholpen met alleen een juridisch advies als niet tevens rekening wordt gehouden met financiële, bestuurlijke of persoonlijke aspecten. Zeker in ziekenhuizen en medische besturen luistert dit nauw. Het gaat naar onze mening dus om maatwerk waarbij een aantal aspecten tegelijk in de advisering of ondersteuning wordt meegenomen. Persoonlijke aspecten spelen bijna altijd een belangrijke rol. Kennis en ervaring hoe het werkt in ziekenhuizen, de landelijke verenigingen, de medische staf, een stafbestuur of de maatschap is essentieel. Een goed advies houdt dus rekening met meerdere aspecten.

Onze Kracht:

Onze kracht ligt in onze kennis, ervaring en vasthoudendheid. Wij zijn niet bang om zo nodig ‘stevige standpunten’ voor opdrachtgevers in te nemen mits dit nodig en effectief is. Onze advisering en ondersteuning kenmerkt zich door een persoonlijke en tegelijk zakelijke benadering. Wij zijn geen ‘meepraters’ en nemen in kwesties voor opdrachtgevers graag het initiatief. Voor onze diensten klikt u op diensten.

realisatie WarmStal D!sign