Over Thissen & Partners

 

Thissen & Partners is door Mr. J.W.(Jan Willem) Thissen begin 2007 opgericht. Daarvoor was hij werkzaam als advocaat (Stibbe), jurist bij de Landelijke Specialisten Vereniging, directeur bij de Amsterdamse Specialistenvereniging en zorginkoper bij een grote zorgverzekeraar. Jan Willem Thissen heeft 25 jaar ervaring op het terrein van ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen, medische staven, maatschappen en individuele medisch specialisten. Kern van de dienstverlening is belangenbehartiging, juridische en beleidsmatige dienstverlening en strategisch advies. Thissen & Partners werkt in opdracht voor medisch specialisten, maatschappen, medische staven, stafbesturen, wetenschappelijke verenigingen en beroepsbelangen commissies. Sinds 2010 is Drs. G.M.T. (Maleene) de Ridder als partner toegetreden. Zij is actief als gecertificeerd coach voor artsen en hun maatschappen. Zij is gespecialiseerd in loopbaan, leiderschap, teamontwikkeling en burn-out klachten. Zij is lid van het coachnetwerk van de Academie van Medisch Specialisten.

Uw Partner

Onze werkzaamheden en ondersteuning is gericht op het versterken en vergroten van de slagkracht van medisch specialisten en hun besturen. Uiteindelijk zijn het de individuele medisch specialisten en besturen zelf, die de verbeteringen en het succes tot stand moeten brengen. Wij bereiden zaken voor opdrachtgevers voor, helpen met strategie en aanpak en wijzen de wegen naar succes, maar nemen  niet ‘de zaak over’. In die zin zijn wij de partner van opdrachtgever in het gezamenlijk behalen van resultaat. Zeker wanneer het gaat om besturen blijven de bestuurders zelf verantwoordelijk en ‘het gezicht’ naar hun achterban.

De politieke dimensie

In de ziekenhuissector gaat jaarlijks circa € 20 miljard om waarvan circa € 1,8 miljard aan honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten. Circa 80% daarvan is gefinancierd uit publieke middelen. Dat maakt dat de sector onder sterke invloed staat van de politiek. De sector is onderworpen aan tal van wetten en regels. Hiernaast zijn binnen ziekenhuizen tal van (juridische)afspraken. Thissen & Partners kent deze juridische afspraken goed.

Op landelijk niveau spelen een groot aantal partijen (VWS,Tweede Kamer, Eerste kamer, NZa, CVZ, OMS, ZN, NVZ,NFU, ZKN, NMa,wetenschappelijke verenigingen…etc) een rol in beleidsontwikkeling en regelgeving. Ook dat maakt dat alleen gespecialiseerde kantoren precies weten wat er speelt. Thissen & Partners is een van de weinige gespecialiseerde kantoren specifiek gericht op medisch specialisten. Wij zijn specialist in medisch specialisten.

Onze kracht

Onze kracht ligt in onze brede en diepe kennis en ervaring in de sector en in een proactieve opstelling. Wij kennen niet alleen de regels en afspraken, maar ook de totstandkoming daarvan. Wij horen en zien veel en beschikken over een groot netwerk.  Wij helpen onze opdrachtgevers proactief hun belangen te behartigen. Dit levert de meeste meerwaarde en het beste resultaat. Wij spreken ‘de taal’ van medisch specialisten en kennen hun cultuur. Thissen & Partners is snel en flexibel inzetbaar. 

 

realisatie WarmStal D!sign