Persoonlijk

Onze persoonlijke advisering valt uiteen in twee specialismen.

  1. Persoonlijk advies vanuit zakelijke invalshoek

    Het gaat er dan om hoe gezien de persoon of personen van de opdrachtgever het beste met de juridische, bestuurlijke, strategische of de financiële aspecten van de kwestie kan worden omgegaan.

  2. Persoonlijk advies vanuit persoonlijke aspecten

    Hierbij wordt naar aanleiding van een kwestie niet als eerste gekeken naar de kwestie zelf maar naar hoe de persoon met de kwestie omgaat. Vaak spelen dan andere zaken een rol zoals ontevredenheid over loopbaan, functioneren, vastlopen, leiderschap, teamontwikkeling of burn-out klachten. Vaak blijkt er een verbinding te bestaan tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling en ligt daar een belangrijke ‘sleutel’ naar gezond en succesvol houden van opdrachtgevers. Persoonlijk en professioneel zijn immers met elkaar verbonden.

 

Onze kracht:

Onze kracht ligt in het combineren van zakelijk/professioneel en persoonlijk. Voor beiden hebben wij oog. Wij hebben in beide vormen van advisering ruime ervaring en zijn succesvol voor onze opdrachtgevers. De zakelijke advisering wordt gedaan door Mr. J.W. Thissen. De Persoonlijke advisering door drs. G.M.T. de Ridder. Zie voor verdere uitleg onder diensten en onder Thissen & Partners (wat drijft ons en organisatie).

realisatie WarmStal D!sign