Strategische positionering bepaalt winst of verlies !

Het politieke landschap verandert snel voor vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De druk op vrijgevestigd medisch specialisten om in loondienst te gaan neemt toe. Het is en blijf schaken om de eigen positie overeind te houden.

Visiedocument Medisch specialist 2025 spreekt over de unieke patiënt, de veranderende relatie patiënt- medisch specialist, digitale technologie, de ontwikkeling naar netwerkgeneeskunde, betrokkenheid bij preventie en innovaties. Landelijk belangrijke thema’s. Dit vormt echter lokaal geen pasklaar antwoord voor de eigen strategische positionering van vakgroep, MSB en VMS in het ziekenhuis. Een eigen strategische aanpak en keuzen zijn nodig. Andere ziekenhuizen of focusklinieken zitten niet stil. Strategische positionering bepaalt winst of verlies!

Thissen & Partners is gespecialiseerd in strategische positionering en belangenbehartiging en helpt opdrachtgevers hun strategische doelen te realiseren.

realisatie WarmStal D!sign