‘If you’re not at the table, you’re on the menu’

Medisch specialisten en hun besturen moeten bij belangrijke zaken over de vakuitoefening, afspraken met verzekeraars, organisatie van de zorg, fusie of samenwerking, bestuursstructuur, inkomen en rechtspositie aan de bestuurstafel zitten. Want daar worden de beslissingen genomen. Bestuurlijk geldt: If jou’re not at the table, you’re on the menu’

Het zitten aan de bestuurstafel is een belangrijk eerste stap voor succes. Om echter op langere termijn als MSB, VMS of vakgroep effectief en succesvol te zijn is een plan en strategische aanpak essentieel. Wij zien dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen het noodzakelijk maken het eigen beleid of eigen plannen regelmatig te herzien of ‘aan te scherpen’. Inhoudelijk en qua aanpak (strategie). Dit ‘aanscherpen’ gebeurt te weinig. Bestaande plannen worden te weinig opnieuw getoetst. Er wordt te veel uitgegaan van de huidige situatie en te weinig van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er is soms gebrek aan overzicht en inzicht. Bestuurlijke drukte en gebrek aan tijd en rust, zorgen ervoor dat de nadruk en focus liggen op uitvoering van dagelijkse zaken.

Thissen & Partners helpt medisch specialisten en hun besturen plannen en doelen nog ‘scherper’ te krijgen, zo nodig bij te stellen aan de hand van de actualiteit en dezen vervolgens te realiseren.

 

 

realisatie WarmStal D!sign