Business Intelligence = Invloed

In de zorg heeft niemand ‘de macht’. Het is een spel van positionering en beïnvloeding. Voor uitoefenen van bestuurlijke invloed zijn naast politieke, juridische en strategische kennis tevens relevante gegevens essentieel. Het proces van gegevens omzetten in relevante informatie, dat vervolgens leidt tot kennis en aanzet tot adequate actie heet: business intelligence. Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen.

Voor medisch specialisten is het naast een drukke praktijk ondoenlijk om genoeg gegevens te verzamelen van vele ‘spelers’ (VWS, verzekeraars, NMa, ACM, FMS, NVZ, NPCP, ZKN, NFU, Tweede Kamer, Kabinet….etc.) en dit vervolgens om te zetten in ‘business Intelligence’. Zonder business intelligence is adequate actie moeilijk en vaak te laat. Pro actief beleid vereist voldoende business intelligence. Vaak ontbreekt dit.

Thissen & Partners levert business intelligence op maat. Gegevens worden omgezet in adequate informatie voor medisch specialist, vakgroep, besturen van MSB of VMS. Wij leveren kennis voor opdrachtgever en de mogelijkheid voor tijdig en pro actief beleid en invloed.

realisatie WarmStal D!sign