Regio Maatschap

Politieke ontwikkelingen rond concentratie van zorg, kwaliteitsnormen, taakdifferentiatie, mogelijk verlies van declaratierecht, verlies van fiscale status van vrij ondernemer in 2015 en versterken positie van maatschap bij zorginkoop door verzekeraar maken dat steeds meer regiomaatschappen ontstaan. Wanneer maatschappen van verschillende ziekenhuizen met elkaar fuseren ontstaat daardoor eigenlijk een fusie van de ziekenhuizen. Het primaire proces (specialistische zorg) gaat immers samen. Ook de ziekenhuisorganisaties zitten niet stil en zijn actief opzoek naar samenwerking en fusie mogelijkheden. Wanneer het ziekenhuis andere plannen heeft dan de maatschappen ontstaat er een probleem. Wie bepaalt de koers van de organisatie? Wie is hierin leidend? Hoe dit goed aan te pakken? Duidelijk is dat op dit moment de belangen van ziekenhuis en medisch specialisten niet altijd parallel liggen. Dat gaat veranderen in 2015.

Onze verwachting is, dat ondanks politieke tegenwind uit Den Haag, het aantal regiomaatschappen de komende twee jaren nog sterk zal toenemen. De periode 2012-2014 is een overgangsperiode waarin ziekenhuis en medisch specialisten met elkaar bepalen welke rechtspositie (loondienst of vrijgevestigd), welk inkomen, welke bestuursstructuur en welke zeggenschap de jaren daarna gaan gelden. Deze keuzes zullen in overleg tussen medische staf en Raad van Bestuur per ziekenhuis gemaakt worden. In bepaalde ziekenhuizen zal dit proces soepel verlopen. In een aantal ziekenhuizen zal dit minder eenvoudig gaan. Duidelijk is dat de keuzes in de overgangsperiode zeer belangrijk zijn voor de positie van de vrijgevestigd medisch specialisten.

Onze diensten

Thissen & Partners is volledig ingevoerd in de politieke, juridische, bestuurlijke en organisatieaspecten van de transitie naar regiomaatschappen. Wij adviseren en ondersteunen regiomaatschappen bij:

  • Mededingingsrechtelijke aspecten
  • Besprekingen met andere maatschappen
  • Besprekingen met Raden van Bestuur, verzekeraars
  • Opstellen (toelating)contracten met ziekenhuizen
  • Strategische keuzen

Voor bestaande regiomaatschappen richt onze dienstverlening zich op:

  • Advies en ondersteuning bij professionaliseren van bestuur 
  • Advies en ondersteuning bij maken van afspraken met verzekeraars (juridisch, opstellen contracten)
  • Advies en ondersteuning bij maatschapkwesties (conflicten of dreigende conflicten onderling of met ziekenhuis of verzekeraars of derden)

 

realisatie WarmStal D!sign