Toekomst medisch specialist

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) geeft in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ de richting aan hoe de landelijke organisatie de rol van medisch specialisten in de toekomst ziet. In het visiedocument komt naar voren de unieke patiënt en de medisch specialist, de ontwikkeling van ketenzorg naar netwerkgeneeskunde, de betrokkenheid van medisch specialisten bij gezondheid en gedrag en de betrokkenheid bij vernieuwingen en innovaties. Vier belangrijke thema’s. Een duidelijk stuk voor de politici in den Haag en andere landelijke organisaties/belangenbehartigers.

Hoe ziet echter de precieze toekomst voor u eruit in uw ziekenhuis? Voor uw vakgroep, uw medische staf of MSB? Wat moet u doen om in de snel veranderende zorgmarkt een goede positie in te nemen? Waar liggen de kansen en bedreigingen?

Op deze belangrijke vragen zal u zelf het antwoord moeten geven. U zult zelf een visie en strategie moeten ontwikkelen. U zult uw vakgroep en MSB daarop moeten inrichten of aanpassen. Wij zien voor u de volgende belangrijke ontwikkelingen om rekening mee te houden:

  • Medisch/technologische ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat over 10 jaar een substantieel deel van de huidige ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis wordt geleverd. (Sommige studies spreken over 60%). Deze ontwikkeling zal impact hebben op uw vakgroep en hoe u de zorg organiseert.
  • Specialisatie en drang naar hogere (kosten)efficiency zullen doorgaan. (o.a. focusklinieken voor planbare zorg).
  • de financiële inkomsten voor ziekenhuizen zullen de komende jaren blijven dalen. Het vermogen om de kosten via omzet te dekken neemt af. Een groter deel van het integrale tarief gaat naar dekking van de kosten van het ziekenhuis en dus een kleiner deel naar inkomen van specialisten (vrijgevestigd).
  • Het overschot aan bedrijfsruimten in ziekenhuizen (thans geschat op 40% in sommige ziekenhuizen) zal toenemen. Een steeds groter deel van de ziekenhuizen geeft procentueel te veel geld uit aan zijn gebouwen.
  • Taakdifferentiatie zal doorzetten. Vakgroepen krijgen meer ondersteunend personeel en minder medisch specialisten. De samenstelling van de vakgroep zal veranderen.
  • Het MSB komt voor de keuze te staan. Losser van het ziekenhuis (en het ziekenhuis zelf zich laten aanpassen aan de lagere omzet/inkomsten) of minder inkomsten ziekenhuis ten laste laten komen van het eigen inkomen van vrijgevestigd specialisten. In loondienst krijgen beginnend medisch specialisten lagere salarissen.
  • Het MSB staat voor de keuze. Door ontwikkelen als bedrijf of bestendiging van huidige situatie.
  • De wet normering Topinkomens (WNT) gaat op gegeven moment gelden voor medisch specialisten in loondienst. Een bepaalde groep academisch specialisten zal zwaar getroffen worden. Zij zitten (ruim) boven de norm.

Bovenstaande ontwikkelingen maken het volgens ons nodig dat vakgroepen en MSB’s zich door ontwikkelen. Gebruikelijk structuren bij andere zakelijke dienstverleners(advocatenkantoren, consultancy- en accountantskantoren) zullen als voorbeeld kunnen dienen.  Degenen die te laat beginnen leggen het af in efficiency en worden te duur.

Conclusie:
De toekomst van u zelf, uw vakgroep, uw staf en uw MSB bepaalt u zelf! Het landelijk document is geschreven voor den Haag (politici, kabinet). Uw eigen positionering voor de toekomst zal u zelf (verder) ter hand moeten nemen. Niemand anders doet dit. Hoe sneller u dit doet hoe beter!

Advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Mr. J.W. Thissen (053-4347287)

 

realisatie WarmStal D!sign