Business intelligence

In een ziekenhuis heeft niemand de absolute macht om het beleid te bepalen. Dat brengt met zich dat voor vakgroepen, medische staf en MSB er veelal bestuurlijk ruimte bestaat voor eigen plannen. Of deze plannen ook gerealiseerd worden hangt in hoge mate af of men in staat is voldoende bondgenoten te vinden. Het vinden van bondgenoten is een politiek spel. Het gaat hierbij om kennis van wat potentiële bondgenoten binnen het ziekenhuis en externe organisaties (VWS, verzekeraars, Tweede Kamer, kabinet…etc.) willen bereiken. Met de juiste informatie en kennis (intelligence) is het mogelijk strategische voorstellen te doen, die kunnen rekenen op voldoende steun en daardoor gerealiseerd kunnen worden. Het ‘proces’ van gegevens verwerken van verschillende partijen tot deze kennis heet: Business intelligence. Business intelligence heeft tot doel competitief voordeel te creëren en de vakgroep, medische staf of MSB slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

Onze ervaring is dat het bureau medische staf goed is in informatie vergaring en verwerking vanuit het ziekenhuis. Het bij elkaar brengen en ‘verwerken’ van allerlei soort informatie van interne en extern partijen (andere ziekenhuizen, VWS, verzekeraars, Tweede Kamer, Kabinet, FMS, VNZ, ZKN, ….etc.) tot echte business intelligence gebeurt echter (te) weinig. De tijd en mogelijkheden hiervoor ontbreken veelal. Dat is jammer en kan tot verlaagde effectiviteit van uitvoering van de eigen plannen leiden.

Thissen & Partners is in staat om precies de juiste informatie en kennis (business intelligence) te leveren om vervolgens tot effectieve bondgenootschappen te komen en daarmee de eigen belangen te realiseren. Ook in het politieke spel  van snel en effectief bouwen van bondgenootschappen met sterke invloed hebben wij veel ervaring.

Advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Mr. J.W. Thissen (053-4347287).

 

realisatie WarmStal D!sign