Bestuur VMS

Wij zien dat veel medisch specialisten die tot het stafbestuur toetreden het besturen zwaar valt naast een eigen drukke praktijk. De complexiteit van bestuurlijk werk neemt snel toe. Afnemende inkomsten zet steeds meer (financiële en strategische) druk op het ziekenhuis en vakgroepen. De bestuurders van de Vereniging Medische Staf (VMS) worden geconfronteerd met zaken waarin zij relatief weinig deskundigheid en ervaring hebben. Hiernaast speelt naast gebrek aan tijd soms ook onvoldoende business intelligence (relevante informatie voor besluiten) een rol. Stafbesturen werken samen met de Raad van Bestuur, maar de Raad van Bestuur is hier fulltime mee bezig en dus ‘een stap voor’. Het stafbestuur moet het bestuurlijk werk ‘erbij doen’ en door wisseling van samenstelling van het stafbestuur gaat regelmatig bestuurlijke en inhoudelijke ervaring verloren.

Veel stafbesturen worden ondersteund door een bureau medischestaf. Dit bureau verricht goed werk en neemt voorbereidend werk voor bestuurders ‘uit handen’.

Thissen & Partners levert als externe partij voor stafbesturen meerwaarde omdat wij geen onderdeel uit maken van de organisatie en als externe partij zaken daardoor makkelijker kunnen benoemen en oplossen. Het gaat dan om:

  • Niet goed functioneren van het stafbestuur
  • Persoonlijk gerelateerde zaken
  • Onduidelijkheid over positie VMS ten opzichte van MSB
  • Ontbreken van duidelijkheid over positie en mogelijkheden VMS
  • Complexe conflicten (bv. met vakgroepen of Raad van Bestuur)

Wat wij leveren
Thissen & Partners kan stafbesturen op bovengenoemde punten snel en deskundig verder helpen om tot een goede en blijvende oplossing te komen.

Advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Mr. J.W. Thissen (053-4347287)

realisatie WarmStal D!sign