Bestuur MSB

Sinds 2015 hebben besturen van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB) al de nodige ervaring opgedaan. De focus lag veelal bij de oprichting van het MSB, de bedrijfsvoering, financiën, fiscale aspecten, personeel, tarieven, onderhandelingen met ziekenhuis en verzekeraar. Het is thans de vraag hoe het MSB zich na de startfase gaat ‘door ontwikkelen’. Zaken als ambitie, ondernemingszin, focus op welke zorg geleverd wordt (en wat niet), marktpositie en (regionale) concurrentie spelen daarbij een belangrijke rol.

In sommige ziekenhuizen is het MSB bestuur bestuurlijk een gelijke partner van de Raad van Bestuur. Er zijn ziekenhuizen waar dit niet het geval is. Het MSB bestuur is dan bestuurlijk  ‘volgend’.

Thissen & Partners is van mening dat een MSB alleen succesvol kan zijn wanneer het MSB bestuur gezamenlijk met de Raad van Bestuur het beleid van het ziekenhuis bepaalt vanuit een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid. MSB besturen moeten zelf mede het beleid van het ziekenhuis ontwikkelingen en er voor zorgen dat dit beleid door de medische professionals in voldoende mate wordt gesteund en ‘gedragen’. Op het punt van eigen beleidsontwikkeling, het maken van keuzen (welke zorg wel en welke niet)  ligt een uitdaging voor veel MSB besturen. Het maken van keuzen betekent ook ‘nee verkopen‘ naar de eigen achterban en dat doet soms ‘pijn’. Ook in de eigen staf.

Wat wij bieden
Thissen & Partners levert:

  • Advies en ondersteuning aan MSB bestuur bij complexe beleidsontwikkeling en keuzen
  • Advies en ondersteuning aan MSB bestuur bij ‘verkoop van hun beleid’ aan de staf/MSB-leden
  • Advies en ondersteuning hoe eigen beleid ’te verkopen’ aan de Raad van Bestuur/Toezicht
  • Advies en ondersteuning bij complexe conflicten

Advies of ondersteuning nodig? neem dan contact op met Mr. J.W. Thissen (053-4347287)

 

realisatie WarmStal D!sign